Spanskägda Vidal Scandinavia ska betala sanktionsavgift på 75 000 kronor – beslut från Göteborgs Stad
Enligt livsmedelskontrollen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20