Raoul Wallenbergskolorna AB förbjuds att hantera råa animaliska produkter
Enligt livsmedelskontrollen på Stockholms stad ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20