Malmö stad omhändertar betelnöt/arecanöt från butik
I dagarna upptäckte livsmedelskontrollen på Malmö stad att en butik i centrala Malmö sålde produkter med betelnöt/arecanöt. Det är enligt myndigheten inte tillåtet och man beslutade om omedelbart omhändertagande.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20