Råttor och spillning i köket och i matsalen på Bagaregårdsskolan i Göteborg
Livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad har i dagarna konstaterat ett omfattande och pågående skadedjursangrepp i grundskolan Bagaregårdsskolan i Göteborg. Göteborgs Stad kräver nu att bristerna rättas till.
”Vid besöket en tisdagsmorgon berättade ni att ni hade upptäckt att det fanns råttor i köket efter helgen. Personal hade uppmärksammat spillning från råtta i kök, i kökslådor, i matsal och bakom kylskåp. Det fanns också urin från råtta i lådor och på bänkytor. Personal berättade att de vid ett flertal tillfällen under måndagen sett råttor i köket eller springandes över matsalens golv”, skriver livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad i ett beslut som man skickat till skolan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20