Dyrare kött från Sydamerika
Priset på sydamerikanskt nötkött har ökat med 20 procent hittills i år och inget tyder på att ökningen avstannar. ”Den största prisstegringen ser vi på argentinskt kött som för vissa detaljer stigit över femtio procent sedan början av året”, säger Mikael Olsson, Annerstedt Flodin AB.
 
Den klassiska kombinationen ökad efterfrågan och minskad tillgång är enligt uppgift anledningen till prisstegringen. Framdelskött har ökat mest tack vare en kraftigt ökad efterfrågan från Östeuropa. Samtidigt har också den inhemska efterfrågan i Brasilien ökat.

– Under senhösten ser vi ytterligare en säsongsmässig inhemsk efterfrågeökning som driver upp köttpriset. Det påverkar i sin tur prisnivån på importerat sydamerikanskt kött i Sverige. Tidigast under slutet av första kvartalet 2011 får vi möjligen se en sjunkande prisnivå, säger Mikael Olsson, Annerstedt Flodin AB.
 
Källa: Icanyheter