kalv28
Misstänkt högdräktig ko på Lövsta Kött
I februari upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala en misstänkt högdräktig ko. Det framgår av en anmälan OV gjort till länsstyrelsen som nu blivit offentlig.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: den fullgångna kalven. Foto: Livsmedelsverket.

t20