slaktsvin73
Gris med böld på svansen upptäckt på KLS Ugglarps – misstänkt bristande rutiner hos grisbonde
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar en gris som hade en böld på svansen. Andra grisar hade avläkta svansskador. OV misstänker brister hos den aktuella grisbonden.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket.

t20