kontroll82
Göteborgs Stad kräver att The Goods Basement rättar till brister – hotar med vite
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Göteborgs Stad.

t20