kontroll22
Allvarliga brister hos Värmländsk äggbonde – och brister i länsstyrelsens agerande – uppger Djurrättsalliansen
Tidigare denna månad avslöjade organisationen Djurrättsalliansen allvarliga brister hos en äggbonde i Värmland. Det handlar bland annat om stora mängder kadaver av höns. Organisationen riktar kritik mot länsstyrelsen agerande. Livsmedelsverket har tidigare lagt ett förbud som man förenat med ett stort vite mot verksamhetens äggpackeri.
”Efter att ha begärt ut och tagit del av länsstyrelsens handlingar, där det bland annat framgick att döda hönor låg i ett av djurstallen, åkte personer från Djurrättsalliansen till platsen för att med egna ögon se hur det såg ut. Djurstallet med de döda hönorna var helt öppet och personerna från Djurrättsalliansen som var på plats gick in genom den vidöppna dörren och dokumenterade hur det såg ut inne i djurstallet – vilket är det som syns i vår film … (som finns på Djurrättsalliansens sajt /red)”, skriver organisationen i ett mejl till FoodMonitor.
”Stora mängder döda och förruttnade hönor som såg ut att ha legat en längre tid, inga levande djur fanns i djurstallet.”
På sin sajt går Djurrättsalliansen in i detalj om vad man fann hos äggbonden.
Djurrättsalliansen har också noga gått igenom hur Länsstyrelsen Värmland agerat gällande äggbonden.
Länsstyrelsen ska enligt organisationen bland annat upptäckt detta:
”Levande hönor som fått kliva på förruttnade kroppar och ett stall där döda hönor legat i månader”
”När länsstyrelsen kom till den värmländska äggproducenten i början av 2021 möttes de av skadade djur, smutsiga golv, avsaknad av mat och vatten samt stora mängder döda djur. På äggen som skulle säljas låg avföring från möss”
Djurrättsalliansen är kritiska till länsstyrelsen agerande.
”Mellan januari och oktober 2021 utfärdade länsstyrelsen tre förelägganden efter att företaget brutit mot djurskyddslagen vid flera kontroller. I november 2021, samma månad som Djurrättsalliansen filmade i stall 2, besökte länsstyrelsen återigen stall 1 – då med handräckning av polis. Länsstyrelsen ansåg efter kontrollen att lantbrukarna skulle få ännu fler chanser på sig, trots att de fortfarande bröt mot djurskyddslagen”, skriver man.
– Vår film från det ena stallet och länsstyrelsens bilder och beskrivningar från det andra ger en uppenbar bild av att de här människorna absolut inte bör ha med djur att göra. Vi tycker det är fruktansvärt sorgligt att länsstyrelsen ger chans efter chans, medan det är djuren som betalar priset. Men det är viktigt att komma ihåg att äggindustrin alltid innebär lidande och död – även när allt sker enligt lag, säger Malin Gustafsson som är talesperson för Djurrättsalliansen, på organisationens sajt.
kontroll27
Äggbonden har enligt Djurrättsalliansen tidigare fått djurförbud för vissa typer av djur.
”De båda lantbrukarna har sedan tidigare djurförbud när det gäller hov- och klövdjur. Trots detta fann länsstyrelsen i januari 2021 nötkreatur som hölls bland döda och förruttnade hönor. Länsstyrelsen omhändertog de 16 djuren, men utfärdade inget djurförbud när det gällde hönorna”, skriver man.
Enligt Djurrättsalliansen skulle Länsstyrelsen Värmland, enligt ett protokoll efter en kontroll i november förra året, göra en uppföljande kontroll hos äggbonden. Men det ska enligt organisationen ännu inte ha gjorts (vid tiden för deras publicering på sin sajt den 5 april /red).
Länsstyrelsen Värmland å andra sidan uppger att man gjorde en uppföljande kontroll hos äggbonden den 3 mars men att den rapporten ännu inte är klar.
”Djurägaren var inte hemma och allt var låst. Vi kunde endast kontrollera det vi såg genom fönstren. Ny kontroll i närtid … ”, skriver Länsstyrelsen Värmland i ett mejl till FoodMonitor.
Enligt en tjänsteanteckning som FoodMonitor tagit del av, skriver länsstyrelsen bland annat detta om kontrollen:
”Länsstyrelsen gjorde försök till kontroll på … (äggbondens gård /red) ihop med polis. Flera försök att nå … (äggbonden /red) via att knacka på husets alla dörrar samt via SMS och telefon gjordes, inga svar”
”Vid kontrollen noterades inga höns ute på gårdsplanen”
”Dörren till hönsen var låst”
”De höns som noterades bedömdes vara i godtagbart skick”
”Inga döda höns noterades”
”Länsstyrelsen bedömde att en kontroll kunde vänta”
Vad säger ni till allmänheten som kanske är oroad över det som kommit fram om verksamheten på gården?
”Länsstyrelsen har inte fått några frågor från allmänheten och har i nuläget inte för avsikt att kommentera det på annat sätt.”
Vilka åtgärder kommer ni att vidta framöver gällande verksamheten?
”Länsstyrelsen kommer att följa upp det föreläggande som finns”, skriver Länsstyrelsen Värmland.
Länsstyrelsen Värmland skickade i oktober förra året en sammanställning om äggbonden till den kommun där äggbonden har sin verksamhet. Länsstyrelsen säger i den bland annat att det i januari förra året noterades att det i en avdelning hos äggbonden fanns ”en större mängd hönskadaver”.
Vi en uppföljande kontroll i oktober förra året ska dessa hönskadaver ha legat kvar.
Det ska då även ha funnit hönskadaver i minst två avstängda frysboxar.
Inte nog med det. Vid kontrollen upptäcktes en större mängd ägg för vilka man misstänker hade passerat det datum då de kan betecknas som livsmedel.
Livsmedelsverket lade i december förra året ett förbud, vid 100 000 kronor i vite, mot det äggpackeri som äggbonden enligt uppgift driver. Äggbonden hade inte anmält och fått den verksamheten godkänd hos Livsmedelsverket.
Äggbonden har försvarat sig i samband med ett överklagande till Förvaltningsrätten i Karlstad i november förra året.
Äggbonden vill med överklagandet ”rätta till uppenbara fel/slutsatser från Länsstyrelsen Värmland” i samband med bland annat den uppföljande kontrollen i oktober förra året.
Äggbonden uppger att andra personer hållit höns på hans gård. Det ska enligt denne handla om tre verksamhetsutövare.
När det gäller ägg som produceras på gården skriver äggbonden bland annat så här:
”Olika verksamheter som sagt och äggen är dessutom sålda och tillhör olika privatpersoner som hämtar sina ägg vid olika tillfällen var och varannan dag, för konsumtion och foder”¨
”Vidare i min verksamhet levererar jag direkt till slutkund och har ingen lagerverksamhet undantaget just nu, november och /vinter”
Branschorganisationen Svenska Ägg meddelar att man inte vill ge en kommentar till det inträffade då den aktuella äggbonden inte är medlem hos dem.
”Vi kan heller inte vidta några åtgärder”, skriver Marie Lönneskog Hogstadius som är vd i Svenska Ägg.
HÅKAN FRISELL
Bilder från Länsstyrelsen Värmlands kontroll hos äggbonden:
kontroll23
kontroll28
kontroll29
Bilderna: tagna hos äggbonden. Foto: Länsstyrelsen Värmland.