Prifa Invest AB förbjuds att frysa in råa animaliska livsmedel – har fått kött från Vänernförsäljning AB
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20