Knorrevången i rekonstruktion har en skuld till Livsmedelsverket på 821 793 kronor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor