slakt72
Ungtjur med skadat öga transporterades till KLS Ugglarps trots veterinärs förbud
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: ungtjuren med skadat öga. Foto: Livsmedelsverket.