Kraftigt halt slaktsvin upptäckt på AB Ginsten Slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor