slIMG_0408.jpg
Skandalslakteriet Håkantorp Slakteri vill att skattebetalarna ska stå för notan för stort slakthaveri
Som det tidigare rapporterats om i olika medier så havererade den 18 mars elbadsbedövningen på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Livsmedelsverket gav enligt uppgift slakterichefen ett muntligt beslut om akut stopp. Myndigheten ordnade samma dag dessutom själva med gasning av de levande 13 000 uttjänta värphöns som då fanns kvar på anläggningen. Nu tycker skandalslakteriet att skattebetalarna ska stå för notan för utebliven ersättning. Det framgår av en överklagan som denna vecka nått Förvaltningsrätten i Uppsala.
”Håkantorp Slakteri AB håller inte med Livsmedelsverket beslut Dnr: 4072/2022-S, 5 kap.2 & djurskyddsförordningen (2019:66) och förordning(EU) 2019/627. Håkantorp Slakteri tro att denna händelse var ett ömsesidigt misstag, Livsmedelsverket måste också ta ansvar för utebliven ersättning sådana fall”, skriver skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i dagarna i sitt överklagande.
Livsmedelsverket uppger att de tvingades fatta två djurskyddsbeslut den aktuella dagen.
”Det första då det först konstaterades att bedövningsutrustningen inte fungerade tillfredställande. Det beslutet hävdes dock då bolaget menade sig ha hittat en lösning på problemet utan de beställda reservdelarna. Detta visade sig dock inte stämma då bedövningsutrustningen fortsatt inte fungerade tillfredställande”, skriver man i ett överlämnande av överklagan till förvaltningsrätten.
”Vid en utökad kontroll av bedövningsresultat i samband med elbedövning i vattenbad konstaterade den officiella veterinären att flera fåglar visade tecken på ofullständig bedövning, vilket är en indikation på att vattenbadet inte fungerar tillfredställande."
”Mot bakgrund av att bolaget inte själva ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.