Jordbruksverket ger SLU i uppdrag att utreda leddjurs förmåga att känna smärta och uppleva lidande
Trots att ryggradslösa djur som bin, humlor och kräftdjur används i svensk livsmedelproduktion så är det oklart vilket skydd de har enligt den svenska djurskyddslagstiftningen. Det ska nu Jordbruksverket råda bot på och man gav därför i fredags det vetenskapliga rådet för djurskydd på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att utreda om dessa djur kan känna smärta och kan uppleva lidande. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt välkomnar åtgärden.
”Detta betyder i korthet att det som ska avgöra om olika ryggradslösa djur ska ha ett skydd av den svenska djurskyddslagstiftningen eller inte, ska avgöras av om de kan känna smärta och uppleva lidande eller inte”, skriver Jordbruksverket till SLU om förarbetena till djurskyddslagen som bland annat säger att det inte finns någon undre gräns för vilka djur som utesluts från lagstiftningen.
Djurens Rätt ser alltså positivt på uppdraget.
– Djurens Rätt välkomnar att Jordbruksverket gett det vetenskapliga rådet uppdraget. Det är mycket positivt att det görs en vetenskaplig sammanställning av leddjurs förmåga att känna smärta och uppleva lidande. Det finns kunskap på området och det är bra att den sammanställs och att det blir tydligt var det finns kunskapsluckor, säger Linda Björklund som är sakkunnig etolog på Djurens Rätt.
/FoodMonitor