Förvaltningsrätten avslår Nutifood Sweden AB:s yrkande om inhibition av Livsmedelsverkets förbud
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor