grisar92
Åtta misstänkt transportdöda grisar ankom Skövde Slakteri
Igår upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde inte mindre än åtta grisar som misstänks ha dött under transport. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen. Uppgifter om leverantören och vem som transporterat grisarna har sekretessbelagts av Livsmedelsverket.
”Den 11 maj 2022 klockan 4:30 inkom 250 grisar till Skövde Slakteri AB. Åtta av grisarna hade dött under transport. Grisarna undersöktes av veterinär men inga yttre fynd hittades som kan förklara dödsfallen. Övriga grisar var normala. Information skickas till ansvarig myndighet för statistik”, skriver OV i anmälan.
Skövde Slakteri meddelar att man kommer att titta på ärendet.
(Det är vanligt att enstaka grisar hittas självdöda i transporter till slakterier. Orsaken kan vara stress och värmefaktorer. Att så många som åtta döda grisar påträffas samtidigt är ovanligt /red)
HÅKAN FRISELL
Bilden: de åtta döda grisarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20