Malmö stad stängde pizzeria tillfälligt – mycket snusk och skadedjur
I samband med en utredning av ett klagomål upptäckte livsmedelskontrollen på Malmö stad så allvarliga brister i en pizzeria i centrala Malmö att man beslutade om tillfällig stängning. Enligt myndigheten fanns det allvarliga hygieniska brister i pizzerian.
”Vid kontrollen konstaterades allvarliga rengöringsbrister i stora delar i verksamheten där livsmedel hanteras. Det påträffades förekomst av skadedjur i livsmedelslokalen där livsmedel bereds vilket medför risk för hälsofara. Miljöförvaltningen gör bedömningen att det på grund av detta inte kan produceras säkra livsmedel i anläggningen”, skriver Malmö stad i beslutet om stängning.
/FoodMonitor

t20