nDSC_0005
Konsumentverket kritiserar Naturkompaniet för oskäliga villkor
Butikskedjan Naturkompaniet kräver av konsumenter att de ska kunna visa upp kvitto för att kunna utnyttja den lagstadgade ångerrätten. Den och andra felaktigheter säger sig Konsumentverket ha uppmärksammat och riktar nu kritik mot bolaget.
”Om en konsument vill frånträda ett avtal och nyttja ångerrätten så ska konsumenten kunna visa att varan köpts av bolaget ifråga. Dock krävs det inte att detta görs med ett kvitto. Konsumenten kan till exempel visa att köpet gjorts av bolaget med till exempel ett kontoutdrag”, skriver myndigheten i dagarna i ett brev till Naturkompaniet om brister man upptäckt på sajten naturkompaniet.se.
Naturkompaniet ska också ha ställt kravet att varor returneras oskadade i sina originalförpackningar för att konsumenter ska kunna utnyttja sin ångerrätt. Inte heller det stämmer överens med lagstiftningen, menar Konsumentverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor