Krönika: När är det nog?
SOMMARKRÖNIKA Djur utsätts för systematiskt djurplågeri i svenska djurfabriker och ingen verkar göra något. Istället har den svenska livsmedelsstrategin som mål att köttproduktionen ska öka och miljontals kronor av skattebetalarnas pengar pumpas in för att hålla djurfabrikerna flytande.
Camilla29Under våren har Djurens Rätt anmält flera djurskyddsbrott där tusentals djur farit väldigt illa. Det handlar bland annat om kor som stått i gödsel upp över knäna, svårt sjuka och skadade djur som inte fått nödvändig vård och döda hönor som låg i de levande djurens ströbäddar. I flera fall har myndigheterna gjort återkommande kontroller men konsekvenserna för företagen har i stort sett uteblivit. När är det nog? När sätter vi som samhälle ner foten?
Vi har en djurskyddslag i Sverige som politikerna är väldigt stolta över, den kallas ofta till och med för världens bästa. I lagen står bland annat att djur ska skyddas från onödigt lidande och att de har rätt att bete sig naturligt. Hur går det ihop med att tiotusentals kycklingar trängs i hangarer där ammoniakhalten är skyhög? Hur kan det vara okej att tvåhundratusen kycklingar dör i transporter till slakterier i Sverige, varje år? Om inte det är onödigt lidande, vad är då onödigt lidande?
Skandalerna avlöser varandra i media, men de är bara ett axplock av verkligheten som pågår bakom stängda dörrar i djurfabrikerna varje dag, det visar inte minst inspektionsprotokollen från Länsstyrelserna. Det går inte längre att prata om enskilda händelser, det handlar om grova systemfel i hur vi producerar livsmedel.
Det som behöver ske nu är för det första att politikerna slutar hävda sig neutrala i frågan om vad människor ställer på middagsbordet. Subventionerna som idag nästintill uteslutande går till djurfabrikerna och produktion av animalier måste ställas om. Det minsta vi kan begära är rättvisa konkurrensvillkor om vi ska kunna hävda konsumentens rätt att välja själv.
För det andra måste brott mot djur tas på allvar om djurskyddslagen ska vara mer än tomma ord. När kor står i trasiga stall med gödsel upp till magen måste det få konsekvenser. Att hönor kläms ihjäl i transporter får inte gå obemärkt förbi. Att företagare som fått djurförbud fortsätter hålla djur kan inte vara praxis i ett land med världens bästa djurskydd. I våras beslutade en samstämmig riksdag om skärpta straff för brott mot djur. Nu är det dags att leva upp till det.
Om Sverige ska bli ett land som utan att ljuga ska kunna hävda världens bästa djurskydd behövs modiga politiker som erkänner det systematiska djurplågeriet och gör något åt det. Jag hoppas att den regering som tillträder efter valet i september ger plats åt en djurskyddsminister som har djurens bästa överst på sin agenda. Det behövs nu mer än någonsin om vi ska ha en chans att komma tillrätta med problemen.
CAMILLA BERGVALL, riksordförande Djurens Rätt
Foto: Jacob Grange.