kyckling38
Livsmedelsverket sekretessbelägger påstådd avvikelse gällande avlivning och avblodning av slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel
Tidigare denna månad säger sig Livsmedelsverket ha konstaterat en avvikelse gällande avlivning och avblodning av slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Myndigheten har sekretessbelagt nästan alla uppgifter om det inträffade. Detta för att Kronfågel annars riskerar att ”lida skada”.
”Det aktuella ärendet rör tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd. Livsmedelsverket bedömer att de maskerade uppgifterna i den kontrollrapport som har begärts ut utgör uppgifter om Kronfågel AB:s affärs- eller driftförhållanden, som om de skulle röjas, kan antas leda till att Kronfågel AB kommer att lida skada”, skriver Hirouy Belatchew som är verksjurist på Livsmedelsverket i ett beslut idag.
Så här har Livsmedelsverket maskerat delar av den aktuella handlingen:
kyckling32
kyckling33
kyckling36
FoodMonitors kommentar: Livsmedelsverket agerande försvårar för media att utkräva ansvar av kycklingindustrin /red)
/FoodMonitor