HKScan72
Nötkreatur hade stora färska skrapskador efter transport till HKScan i Linköping
Tidigare denna månad påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping ett misstänkt transportskadat nötkreatur som hade stora skrapskador på ryggen. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Skåne. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören.
”Till HKScans mottagningsstall inför slakt i Linköping inkom den 12 juli 2022 ett högrest nötkreatur med ovanstående transportföretag. Djuret hade flera färska hudskador längs med korsryggen. Skadornas storlek var cirka 4 gånger 10 centimeter, 6 gånger 12 centimeter och 4 gånger 20 centimeter. Skadornas utseende och placering var av sådan karaktär att de med största sannolikhet uppkommit på grund av att djuret transporterats med för låg takhöjd. Skadorna har utan tvivel orsakat ett onödigt lidande för djuret. Jag skickar denna information till länsstyrelsen för vidare utredning då det tycks föreligga brister i företagets rutiner kring hantering av högresta djur. Det ska finnas så mycket utrymme över djuren på transporten att de inte riskerar att skadas samt att god ventilation säkerställs”, skriver OV i anmälan.
HKScan73
/FoodMonitor
Bilderna: Det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.