ChopChop Foods AB håller inte lokaler i rent och gott skick – påstår Livsmedelsverket – bolaget vidtar åtgärder
Tidigare denna månad säger sig Livsmedelsverket ha konstaterat brister i restaurangkedjan ChopChop Foods AB:s lokaler i Jordbro. Myndigheten kräver att bristerna rättas till senast den första augusti. Bolaget meddelar att man vidtar åtgärder.
De här bristerna säger sig Livsmedelsverket ha konstaterat i anläggningen i Jordbro:
”En port vid in/avlastning sluter sig ej tätt”
”Det fanns gammal smuts på några ställen i lokalen och utrustning . Till exempel : golvet i såsrummet, såsmaskinen, sopbehållarna och elkablar i bredningrummet där kycklingen strimlas”
”Delar av anläggningen är i behov av underhåll. ... ställen där vi har konstaterat brister: golvet vid dörren till beredningsrummet där kyckling strimlas var trasig, rostiga väggar i samma beredningsrummet, ett hål i väggen i samma beredningsrummet, vattnet rinner från AC i samma beredningsrummet och golvet i rummet där tillverkas sås”
ChopChop meddelar att man vidtar åtgärder.
”Vår kommentar är att det givetvis kommer att åtgärdas så snart som möjligt”, skriver Marvin Hansson på ChopChop Asian Express i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor
LÄS MER: ChopChop Foods AB har inte tagit prover på E.coli eller salmonella i köttberedningar – uppgift i föreläggande
LÄS MER: ChopChop anmäls till Elsäkerhetsverket