k23
Nya fall med ostuckna slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel
”Vid upprepade tillfällen har officiell veterinär upptäckt ostuckna och därmed icke avblodade fåglar på slakteriet”. Så skriver Livsmedelsverket denna månad i en kontrollrapport som gäller skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Vid en händelse upptäcktes en ostucken fågel i "Rensen" på slakteriet.
”Personal informerades omedelbart och uppföljning gjordes av officiell veterinär direkt på plats. Livsmedelsverket bedömer att livsmedelsföretagets standardrutiner bör genomgå revision”, skriver myndigheten.
/FoodMonitor
LÄS MER: det här är skandalslakteriet Kronfågel