slaktsvin92
Gris med stort bråck och blödande sår
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.