slaktsvin83
Slaktsvin med ögonskada och "cherry-eye" påträffat på KLS Ugglarps
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade ett skadat öga och uppvisade ett så kallat "cherry-eye". Det framgår av en anmälan som OV skickat till Länsstyrelsen Västra Götaland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden.
”21 Juli 09:30 inkom till slakteriet ett slaktsvin med ögonskada samt så kallat "cherry-eye". Skadan bedöms av OV inte färsk till sitt utseende och skulle kunna vara en indikator på bristande djurtillsyn”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella slaktsvinet. Foto: Livsmedelsverket.