slaktsvin69
Slaktsvin med benfraktur levererat till KLS Ugglarps
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en benfraktur. OV har inte kunnat fastställa var djuret skadat sig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören och den aktuella grisbonden.
”20e Juli 07:50 inkom ett slaktsvin med en fraktur på höger bakben. Frakturen bedömdes som färsk. Transporten till slakteriet hade tagit drygt … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red). Transportören … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) såg inte att djuret hade en fraktur förrän det lastats av till drivgången och såg därför inte var i bilen det befunnit sig mer än att det var på lägsta våningen bland de djur som avlastats sist. Oklart vad som orsakat skadan. Drivningen vid avlastning skedde i normalt tempo. Skadan lokaliserad i höjd ovanför hasen ...”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilderna det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.