slaktsvin79
Haltande sugga på KLS Ugglarps
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby en sugga som hade haltade. Det visade sig att djuret hade förväxta klövar och att sulan på en klöv hade lossnat och att det hade gått hål på en annan klöv. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden och om transportören.
Vid levandedjursbesiktning den 29/07/2022 cirka klockan 7:30 på KLS slakteri i Hörby konstaterades att suggan med öronmärke nummer … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) från … haltade kraftigt. Suggan hade uppenbara svårigheter att gå och lade sig så fort som möjligt, flera gånger redan under avlastningen. Djuret gick inte normalt och kunde inte stödja på något av frambenen och avlastade vikten på karpallederna istället. Suggan hade förväxta klövar på båda framben och svålförändringar över båda karpallederna. Svålförändringarna och de förväxta klövarna visar på att suggan har gått dåligt en längre tid. Vid närmare undersökning konstaterades att sulan på den inre framklöven på högre ben hade lossnat och sulan på den inre framklöven på vänster ben uppvisade hål. Slakteriet har självständigt beslutat att avliva djuret”, skriver OV i anmälan.
slaktsvin8952-2022-S
Så säger lagen enligt Livsmedelsverket:
”Djur som inte kan gå in i ett lastutrymme av egen kraft eller röra sig själva utan smärta, eller som i övrigt riskerar att orsakas ytterligare lidande av transporten, får inte transporteras. Tillstånd som gör att ett djurinte får transporteras kan exempelvis vara att djuret inte kan stödja normalt på samtliga ben" (SJVFS 2019:7, kap. 6 §7)”
slaktsvin78
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.