horn89
Invuxet horn påträffat på Protos
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett får som hade ett horn som vuxit an mot kindmuskulaturen och orsakat en grop. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Gotland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjurbesiktning den 22:a augusti noterades att ett av fåren hade ett horn som låg an mot skallen på vänster sida. Högra hornet var sedan tidigare avkapat. Fåret var inte synligt påverkad av hornet, och fick förtur till slakt”, skriver OV i anmälan.
”Efter slakt undersöktes hornet noggrannare. Yttersta spetsen var sedan tidigare avkapad men hade vuxit så att det tryckte mot kindmuskulaturen. När hornet togs bort sågs att pälsen där hornspetsen legat an var avskavd, men det fanns ingen hudirritation eller sår. Vid palpation (beröring) av kindmuskulaturen kändes en grop, cirka 4 millimeter djup, där hornet tryckt undan vävnaden. Denna grop fanns inte i högra sidans kindmuskel.”
”Fåret hade transporterats och stallats upp med de övriga fåren i djurgruppen. Vid besiktning av levande djur i stallet var det inte uppenbart att hornspetsen tryckte in i kindmuskulaturen, speciellt eftersom fåren var relativt skygga och det inte var möjligt att närmare undersöka huvudet. Eftersom horn växer långsamt över tid finns det dock förutsättningar för att upptäcka felväxande horn vid den dagliga tillsynen på gården och kapa hornspetsen igen alternativt skicka djuret på slakt innan det börjar trycka in mot skallens mjukvävnad.”
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Bildtexten har OV skrivit. Foto: Livsmedelsverket.

t20