Indisk restaurang stängs av Stockholms stad tills alla kackerlackor är borta och lokalen rengjorts
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20