Kund bet kassör på Lidl så att det blödde
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20