k23
Djurens Rätt: Kronfågel är sämst i Sverige
Djurrättsorganisationen Djurens Rätt meddelar att det upptäckts brister vid 74 procent av 156 granskade djurskyddskontroller hos kycklingslakteriet Kronfågel AB i Valla. Det är enligt organisationen sämst i Sverige av de fyra största kycklingslakterierna.
– Det som sker på Kronfågel är ett systematiskt djurplågeri! Det är skandalöst att Kronfågel får fortsätta sin verksamhet när företaget brister i djurskyddet på så oerhört grundläggande och allvarliga punkter. Slakttakten måste minska, och myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som drabbar miljontals djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, enligt ett pressmeddelande.
Djurens rätt uppger att de alltså granskat 156 av de djurskyddskontroller som myndigheterna har utfört på slakteriet och konstaterat att 74 procent av dessa visat på brister.
Enligt Djurens Rätt har Kronfågel gjort sig skyldiga till dessa överträdelser mot djurskyddslagstiftningen under förra året:
”Vid flera tillfällen har kycklingar hittats ostuckna, skållade levande. Totalt över 200 individer.”
”Nio kycklingar har transporterats med huvudena klämda i transportburen, med död som följd.”
”Sju kycklingar har upptäckts med en vinge klämd i transporten, med stort lidande fram till slakt som följd.”
”Vid åtta tillfällen har det varit onormalt hög dödlighet i transporten fram till slakteriet. Tusentals kycklingar dog i förtid, av bland annat värmestress eller syrebrist.”
”Vid ett tillfälle upptäckte Länsstyrelsen att det inte gick att övervaka bedövningsprocessen eftersom kameran till kycklingarna var för smutsig. Vid samma tillfälle hölls kycklingarna som var kvar i transportlådorna i kraftig blåst på grund av närhet till fläktar.”
”Av kontrollrapporterna att döma har kycklingar vid flera tillfällen kommit till slakteriet stressade, med hög dödlighet som följd. Samtliga problem förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar höga temperaturer och stress väldigt dåligt.”
FoodMonitor söker Kronfågel.
/FoodMonitor
LÄS MER: det här är skandalslakteriet Kronfågel

t20