hud21
8 kraftigt gödselförenade nöt påträffade på Skövde Slakteri
– 2 hade hudskador
I juli påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde 8 kraftigt förorenade nöt från en och samma leverantör. Enligt OV tyder fyndet på brister i djurhållningen på besättningsnivå. Det rapporterades igår av OV. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjursbesiktning den 7 juli 2022 konstaterades det att 8 av 13 nyanlända nötkreatur, … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) från … var kraftigt gödselförorenade av gammalt intorkat gödsel på bakdelen av kroppen och två av dessa hade hudskador (hudinflammation) vid svansen, se bifogade bilder. Detta kan vara tecken på att det finns brister på besättningsnivå vad gäller denna djurägarens djurhållning och skötsel. Informationen skickas till länsstyrelsen då de är ansvariga för kontrollen hos primärproducenten för bedömning och vidare utredning”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20