Lövsta Kött föreläggs att ta bort rester eller spår av päls från slaktkroppar
Igår beslutade Livsmedelsverket att förelägga slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala att senaste den 12 september se till att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20