sIMG_0070
Farligt arbete på Stora Enso Skoghall – trots förbud
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20