Protos62
Nöt med färskt sår påträffat på Protos
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett nöt som hade ett färskt sår där ett horn suttit. OV kan inte bedöma vad orsaken var. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och möjligen även transportören.
”Vid levandedjursbesiktning av nötkreatur inför slakt på Protos AB den 5 september 2022 observerades ett nötkreatur med färskt sår (djuret har tappat horn). Undertecknad kan inte bedöma om skadan har uppstått på gården eller under transport”, skriver OV i anmälan.
”Lastbilen som transporterade djuren blev inte kontrollerad av undertecknad. Jag kan inte bedöma vad som har orsakat skadan.”
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.