Skiftledare på Pizza Hut skadad av missnöjd kund
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor