grisar23
15 svansskadade grisar – och suggor med hudskador – påträffade på Skövde Slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.