grisar33
Grisar med färska och intorkade föroreningar påträffade på Skövde Slakteri – ”inte förenligt med god livsmedelshygien”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.