slaktsvin33
Slaktsvin med brutet ben påträffat på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.