ben96
Tjur bröt ben vid uppstallning på slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri att en tjur brutit benet i samband med uppstallning på slakteriet. Tjuren fick avlivas i en drivgång. Vid levandedjursbesiktning av tjuren efter ankomst till slakteriet dagen innan fanns enligt OV inga skador på djuret. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet. OV har gjort en anmälan om det inträffade till Länsstyrelsen Uppsala.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden till vänster: "fraktur vänster framben". Bilden till höger: "multipla benfragment samt blödningar". Foto: Livsmedelsverket.