Arlaböndernas ersättning kopplas till minskade utsläpp
Mjölkbolaget Arla meddelar att deras leverantörer, Arlabönderna, från och med nästa år kommer att se sin ersättning för mjölk kopplad till minskade utsläpp på deras gårdar. Upplägget ska omfatta 8 000 gårdar i sju europeiska länder.
– Det viktiga är att vi tar klimatet på allvar och mjölk är ett viktigt livsmedel att mätta hungern i världen. I och med att vi mjölkbönder tar ledarskapet ser jag att mjölken har en bra framtid, säger Inger-Lise Sjöström som är Arlabonde med 70 mjölkkor och tillika styrelseledamot i Arla i Sverige.
Det hela handlar enligt Arla om att man använder ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20