kalkon21
Kalkoner med vävnadsdöda vingar påträffade på svenskt slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: ett av de aktuella djuren. OV: ”äldre nekrotisk sårskada med svullen vingled”. Foto: Livsmedelsverket.

t20