Handels larmar om allvarliga psykosociala brister i ICA-butik
Personal slutar på grund av att en ICA-handlare i Norrland uppfattas som hotfull, påtalar för personalen att de är utbytbara och kontaktar personalen i tid och otid på Facebook, Messenger och på telefon. Det påstår ett regionalt skyddsombud på fackförbundet Handels som nu vill att Arbetsmiljöverket agerar.
”Personalen känner sig otrygg …”, skriver det regionala skyddsombudet till myndigheten.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL