jurist21
FoodMonitor JO-anmäler Livsmedelsverkets chefsjurist
KOMMENTAREN De senaste åren har Livsmedelsverket systematiskt motarbetat medias granskning av myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att man förbjudit medarbetare att uttala sig till journalister och överdrivet maskerat allmänna handlingar. De senaste veckorna har Livsmedelsverkets chefsjurist tagit ytterligare ett steg till och undanhåller nu uppgifter om motparter i myndighetens egen diarielista. Det tilltaget har FoodMonitor idag JO-anmält.
Genom att numer utelämna uppgifter om motparter vill Livsmedelsverket ytterligare försvåra för media att följa hur ärenden hanteras på myndigheten och följa hur ärenden skickas mellan myndigheter. Vi har hört från källor om hur irriterad myndigheten har varit över att FoodMonitor tidigare har kunnat se motparters namn i diarielistan.
För att undkomma kritik säger Livsmedelsverket att det bara är att begära att få se motparternas namn så sekretessgranskas detta och uppgifterna lämnas ut – eller inte.
Men då kan det kosta pengar.
Livsmedelsverket hjälper nämligen bara till med det om de kan göra sekretessgranskningen ”med rutinbetonade åtgärder på 4-6 timmar”.
Det betyder att det – beroende på verksjuristerna bedömning och arbetsinsats – kan komma att kosta tusentals kronor att få ut en diarielista.
Det är ett sätt att skrämma bort alla som vill ha en diarielista som går att använda på ett normalt sätt.
För att betala tusentals kronor för att få ut en simpel diarielista som är helt gratis hos andra myndigheter, och var i decennier gratis även hos Livsmedelsverket, kanske stora mediebolag har råd med. Men det kanske inte allmänheten och andra journalister som bevakar Livsmedelsverket har.
Samtidigt tycks Livsmedelsverkets nuvarande chefsjurist underkänna och inkompetensförklara det arbete som alla andra jurister som arbetat på Livsmedelsverket tidigare gjort – och för all del jurister på alla andra svenska myndigheter som hanterar diarielistor. Hon tycks mena att de alla brutit mot offentlighets- och sekretesslagen.
”Den tidigare postlistan innehöll uppgifter som typiskt sett i myndighetens verksamhet kan behöva skyddas av sekretess. De uppgifter som ingår i postlistan har därför justerats så att myndigheten ska kunna leva upp till de krav som framgår av 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen och samtidigt kunna hålla postlistan tillgänglig för allmänheten. Vissa uppgifter utelämnas således i sin helhet trots att sådana uppgifter i enskilda fall inte omfattats av sekretess”, skriver hon i ett mejl som Livsmedelsverket skickat till FoodMonitor.
Så Livsmedelsverket utelämnar nu till och med uppgifter som inte omfattas av sekretess. Och vill man få ta del av de uppgifterna kan man alltså få betala – det är bedrövligt dåligt av Livsmedelsverket ren ut sagt.
Livsmedelsverket har till och med anfört lathet som anledning till att ta bort uppgifter ur diarielistan.
”Vi har valt att minimera uppgifterna på diarielistan utifrån det lagkrav som finns i 5 kap. 2 § OSL utifrån att vi inte ska behöva sekretessgranska listan varje dag innan utskick”, skriver man i ett mejl till FoodMonitor.
Förhoppningsvis kan JO ge vägledning om detta.
FoodMonitor har inlett en granskning av Livsmedelsverkets jurister. Utöver våra egna erfarenheter har vi även fått in många uppgifter från arga livsmedelsföretagare runt om i landet som känner sig överkörda och illa behandlade av dem.
Har du uppgifter om Livsmedelsverkets jurister och deras agerande som du vill dela med dig av? Skriv i så fall gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se. Du får vara anonym. Använd i så fall gärna en anonym mejladress som inte går att spåra. Eller slå oss en signal på 070-7749333.
HÅKAN FRISELL, ansvarig utgivare
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.