KLS83
Ko med kraftig ögonskada levererades till KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar ett nötkreatur som hade en kraftig ögonskada. OV har anmält det inträffade till Länsstyrelsen Blekinge. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjursbesiktningen i Kalmar på KLS mottagningsstall för nötkreatur den 25 oktober informerade transportören att en av kossorna har en ögonskada. Transportören hade transporterat kossan tillsammans med ett djur som den brukade gå med. Detta för transporten skulle bli så lugn som möjligt. Kossan hade en kraftig ögonskada och inflammation på sitt vänstra öga och omkringliggande vävnad. Djuret kunde inte se på detta öga och hade lindrigt painface men hade aptit och övrigt gott allmäntillstånd. Kossan blev prioriterad till slakt”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.