lamm37
Fyra lamm med blödningar – misstänkt felaktigt hanterade
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, fyra lamm som hade blödningar på sina ryggar. Enligt OV tyder detta på att lammen hanterats felaktigt och har anmält det inträffade till Länsstyrelsen Skåne. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: lammet som enligt OV hade de kraftigaste blödningarna. Foto: Livsmedelsverket.