avvikelse22
Matgrossist i Göteborg tvingas att städa bort råttspillning
Trots påpekande har en matgrossist i Göteborg inte städat bort råttspillning så som livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad kräver. Råttor rör sig lokalen nattetid. Nu har myndigheten förelagt bolaget, med hot om 10 000 kronor i vite, att åtgärda bristen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Göteborgs Stad. Bildtext: Göteborgs Stad.