Skyddsombud begär att ”stora problem med den psykosociala arbetsmiljön” på Signal & Andersson Charkuterifabrik utreds
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20