slaktsvin98
Slaktsvin med blödande klämskada påträffat på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en så allvarlig klämskada att det behövde avlivas på plats vid inlastningen på slakteriet. Livsmedelsverket har sekretssbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
”Information från djurskyddskontroll avser ett slaktsvin med en klämskada i vänster örat. Vid besiktning före slakt den 28 november 2022 klockan 11:25 observerade ett slaktsvin med färskt blödande klämskada i vänster örat. Det kunde ses att en del av örat hade gått av. Slaktsvinet avlivades direkt på plats. Enligt chaufförens uppgifter var slaktsvinet utan anmärkning vid inlastning men möjligen att skadan hade skett i bilen vid hissning av våningen där befann slaktsvinet sig bland totalt 13 stycken slaktsvin i facket. Slaktsvinet befann sig i längst fram fack i andra våning. Slaktsvinet ankom till slakteriet bland totalt 260 stycken slaktsvin från samma besättning. Jag skickar detta till Länsstyrelsen att jag inte vet om det finns skaderisk och defekter på djurtransporten eller om det är ett direkt handhavandefel av transportören”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.